ติดตั้ง Autodesk Maya 2017 บน Ubuntu 17.04 & Ubuntu 16.04