ไฟล์ HEIC คืออะไร?

HEIC หรือหลายคนรู้จักในชื่อ HEIF เป็นรูปแบบภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประโยชน์มหาศาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบไฟล์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในเครื่อง Linux หลายเครื่อง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะดูไฟล์เหล่านี้บน Linux OS HEIF และ HEVC ได้รับการพัฒนาโดย MPEG หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ HEIC คืออะไรอธิบายไว้ในบทความนี้