การครอบตัดใน Inkscape

วิธีการครอบตัดรูปภาพใน Inkscape? วิธีที่ดีที่สุดในการครอบตัดคือการสร้างวัตถุและย่อขนาดรูปภาพให้เหลือวัตถุ เทคนิคจะแสดงในคู่มือนี้