100 แป้นพิมพ์ลัดเพื่อใช้ Linux อย่างมืออาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญ Linux เข้าใจดีว่าแป้นพิมพ์นั้นแข็งแกร่งกว่าเมาส์ เนื่องจากมีการดำเนินการหลายอย่างที่ต้องคลิกเมาส์หลายครั้ง แต่สามารถทำได้ด้วยแป้นพิมพ์ลัดเพียงปุ่มเดียว การเรียนรู้แป้นพิมพ์ลัดอย่างน้อยสักหยิบมือจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะผู้ใช้ Linux และทำให้คุณได้รับสิทธิ์ในการคุยโม้อย่างจริงจังในชุมชน Linux