วิธีรีเซ็ตแถบเครื่องมือ OneNote 2016 และการตั้งค่า Ribbon เป็นค่าเริ่มต้น - Winhelponline

หากคุณปรับแต่งการตั้งค่า OneNote Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนและต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นต่อไปนี้เป็นสองสามวิธีในการดำเนินการดังกล่าวสำรองข้อมูลการกำหนดค่าแถบเครื่องมือที่กำหนดเองของ OneNote 2016 ไปยังไฟล์ก่อนที่จะรีเซ็ตคุณอาจต้องการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าที่มีอยู่ . เพื่อสำรองข้อมูลที่คุณกำหนดเอง