วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า OpenVAS บน Kali Linux

OpenVAS หรือ Open Vulnerability Assessment System เป็นเฟรมเวิร์กการทดสอบด้วยปากกาซึ่งมีชุดเครื่องมือที่อนุญาตให้คุณสแกนและทดสอบระบบเพื่อหาช่องโหว่ที่ทราบ OpenVAS ใช้ฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมช่องโหว่และช่องโหว่ที่รู้จัก วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า OpenVAS บน Kali Linux ได้อธิบายไว้ในบทความนี้