เป็นไปตาม Linux POSIX หรือไม่

POSIX หรือ Portable Operating System Interface คือชุดของมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการรักษาความเข้ากันได้ระหว่างระบบปฏิบัติการ ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า POSIX ย่อมาจากอะไร พิจารณาว่า Linux อยู่ในหมวดหมู่นี้หรือไม่ และแสดงรายการส่วนประกอบ Linux ที่ต้องแยกออกจากหมวดหมู่นี้