Selinux

ฉันจะตั้งค่า SELinux เป็นโหมดอนุญาตได้อย่างไร

SELinux เป็นกลไกการรักษาความปลอดภัยของระบบบน Linux ซึ่งทำงานในสามโหมด วันนี้ เราจะมาเน้นในการตั้งค่า SELinux เป็นโหมด Permissive บน CentOS 8 โดยใช้สองวิธี คือการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวและถาวร นอกจากนี้ เราจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างโหมดบังคับใช้และโหมดอนุญาตที่สับสนซึ่งอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน