ไดรฟ์ SSD ล้มเหลวหรือไม่?

SSD เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแทนการหมุนดิสก์ ต่างจาก HDD ตรงที่ SSD ไม่มีชิ้นส่วนกลไกทำให้มีโอกาสล้มเหลวน้อยลง โดยทั่วไปจะมีขนาดกะทัดรัดกว่า เร็วกว่ามาก เสถียรกว่า เสียงดังน้อยกว่า และประหยัดพลังงานมากกว่า HDD SSD มีหน่วยความจำแฟลชหลายตัวที่เก็บข้อมูล บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไดรฟ์ SSD ล้มเหลวหรือไม่