Ssl

ฉันจะแปลงไฟล์ CER เป็น PEM ได้อย่างไร

มีเหตุผลหลายประการที่เรานำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจแปลงใบรับรองความปลอดภัยเป็นรูปแบบอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราสามารถทำได้โดยง่ายด้วยการใช้ยูทิลิตี้ Open SSL ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่เราสามารถแปลงไฟล์ CER เป็น PEM

ไฟล์ .pem คืออะไร และจะใช้งานอย่างไร

รูปแบบไฟล์ .pem ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจัดเก็บคีย์การเข้ารหัส ไฟล์นี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไฟล์ .pem กำหนดโครงสร้างและประเภทไฟล์ที่เข้ารหัสที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ pem มีรูปแบบที่กำหนดมาตรฐานในการเริ่มต้นและสิ้นสุดไฟล์ ไฟล์ .pem คืออะไรและจะใช้งานอย่างไรได้อธิบายไว้ในบทความนี้