การเรียกระบบ

System Call ใน Linux คืออะไรและทำงานอย่างไรกับตัวอย่าง

การเรียกระบบเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้กระบวนการสื่อสารกับเคอร์เนลลินุกซ์ได้ การเรียกของระบบจะเปิดเผยทรัพยากรของระบบปฏิบัติการแก่โปรแกรมผู้ใช้ผ่าน API การเรียกของระบบสามารถเข้าถึงกรอบงานเคอร์เนลเท่านั้น จำเป็นต้องมีการเรียกระบบสำหรับบริการทั้งหมดที่ต้องการทรัพยากร System Call ใน Linux คืออะไรและทำงานอย่างไรในบทความนี้