ติดตั้งและใช้ TensorFlow บน Ubuntu 20.04

TensorFlow เป็นไลบรารีโอเพนซอร์ซที่สร้างโดย Google เพื่อทำงานที่เน้นการเรียนรู้ของเครื่อง ปัจจุบัน TensorFlow ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย สภาพแวดล้อมเสมือนให้สภาพแวดล้อม Python ที่แตกต่างกันสำหรับนักพัฒนาและแก้ไขปัญหาไลบรารีและการพึ่งพาเวอร์ชัน การติดตั้ง TensorFlow บน Ubuntu 20.04 ได้อธิบายไว้ในบทความนี้