อะไรคือความแตกต่างระหว่าง UEFI และมรดก?

UEFI หรือ Unified Extensible Firmware Interface เป็นวิธีการที่ทันสมัยในการจัดการกระบวนการบู๊ต Legacy คือกระบวนการบู๊ตที่ใช้โดยเฟิร์มแวร์ BIOS เพื่อเริ่มต้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ บทความนี้จะแสดงความแตกต่างระหว่างโหมดการบู๊ต UEFI และ Legacy เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่าต้องการโหมดใดมากที่สุด