ไฟร์วอลล์

Linux ตรวจสอบว่าพอร์ตถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์หรือไม่

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ คำขอเชื่อมต่อจะล้มเหลว สาเหตุที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือไฟร์วอลล์ของคุณบล็อกหมายเลขพอร์ตที่คุณพยายามเชื่อมต่อ บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบสองวิธีที่แตกต่างกันหากไฟร์วอลล์บล็อกพอร์ตที่ระบุหรือไม่ใน Linux Mint 20