พจนานุกรมอย่างรวดเร็ว

Phcnanukrm Xyang Rwdrew

Swift Dictionary คือคอลเลกชั่นที่เก็บองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบของคู่คีย์-ค่า

ใน Swift เราต้องระบุประเภทข้อมูลของคู่คีย์และค่าในขณะที่สร้างพจนานุกรม

ข้อมูลทั้งสองชนิดของคู่คีย์-ค่าสามารถเหมือนกันหรือต่างกันได้การสร้างพจนานุกรมเปล่า

มีสองวิธีในการสร้างพจนานุกรม มาดูกันทีละคนวิธีแรกคือการระบุคีย์-ค่าภายในวงเล็บเหลี่ยม: [] .ไวยากรณ์:

swift_dictionary : [ key_datatype : value_datatype ] = [ : ]

วิธีที่สองคือการสร้างพจนานุกรมโดยใช้ พจนานุกรม<> โดยระบุประเภทข้อมูลภายในนั้น

ไวยากรณ์:swift_dictionary : พจนานุกรม < key_datatype , value_datatype >= [ : ]

ที่นี่ swift_dictionary คือชื่อของพจนานุกรมและ key_datatype แสดงถึงประเภทข้อมูลคีย์ และ value_datatype แสดงถึงประเภทข้อมูลค่า

ตัวอย่าง

ที่นี่ เราจะสร้างพจนานุกรมเปล่าที่มีประเภทข้อมูลต่างกันและแสดงได้สองวิธี

//ประกาศพจนานุกรมเปล่าด้วย Integer types

ให้ swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ : ]

พิมพ์ ( 'พจนานุกรมว่างเปล่าที่มีทั้งคีย์และค่าเป็นประเภทจำนวนเต็ม- \(swift_dictionary1)' )

//ประกาศพจนานุกรมเปล่าด้วย Integer types

ให้ swift_dictionary2 : พจนานุกรม < Int , Int > = [ : ]

พิมพ์ ( 'พจนานุกรมว่างเปล่าที่มีทั้งคีย์และค่าเป็นประเภทจำนวนเต็ม- \(swift_dictionary2)' )

//ประกาศพจนานุกรมว่างด้วยคีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและค่าเป็นประเภทสตริง

ให้ swift_dictionary3 : พจนานุกรม < Int , สตริง > = [ : ]

พิมพ์ ( 'พจนานุกรมเปล่าที่มีคีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและค่าเป็นประเภทสตริง- \(swift_dictionary3)' )

//ประกาศพจนานุกรมว่างด้วยคีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและค่าเป็นประเภทสตริง

ให้ swift_dictionary4 : [ Int : สตริง ] = [ : ]

พิมพ์ ( 'พจนานุกรมเปล่าที่มีคีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและค่าเป็นประเภทสตริง- \(swift_dictionary4)' )

เอาท์พุท:

บรรทัดที่ 2-9:

เราประกาศพจนานุกรมว่างในสองวิธีเพื่อให้ทั้งประเภทคีย์และค่าเป็นจำนวนเต็มและแสดงไว้

บรรทัดที่ 12-19:

เราประกาศพจนานุกรมว่างในสองวิธี: คีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและประเภทค่าเป็นสตริง ในที่สุด เราก็ได้แสดงไว้

การสร้างพจนานุกรม

จนถึงตอนนี้ เราได้พูดถึงวิธีสร้างพจนานุกรมเปล่าแล้ว มาดูวิธีการสร้างพจนานุกรมที่มีค่า

นอกจากนี้เรายังสามารถประกาศพจนานุกรมโดยไม่ต้องระบุประเภทข้อมูลคีย์-ค่า มาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจกันดีกว่า

ตัวอย่าง 1

เราจะสร้างพจนานุกรมที่มีทั้งคีย์และค่าเป็นประเภทจำนวนเต็มและเพิ่มค่าเข้าไปห้าค่า

//สร้างพจนานุกรมอย่างรวดเร็วด้วยค่าบางอย่าง

ให้ swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ 1 : 100 , สอง : 400 , 3 : 600 , 4 : 800 , 5 : 1000 ]

พิมพ์ ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

เอาท์พุท:

Swift Dictionary เป็นคอลเล็กชันที่ไม่เรียงลำดับ ดังนั้นค่าอาจจะสั่งหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่าง 2

เราจะสร้างพจนานุกรมที่มีคีย์เป็นประเภทจำนวนเต็มและค่าเป็นประเภทสตริง

//สร้างพจนานุกรมอย่างรวดเร็วด้วยค่าบางค่าโดยระบุประเภทข้อมูล

ให้ swift_dictionary1 : [ Int : สตริง ] = [ 1 : 'สวิฟท์1' , สอง : 'สวิฟท์2' , 3 : 'สวิฟท์3' , 4 : 'สวิฟ 4' , 5 : 'สวิฟท์5' ]

พิมพ์ ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

//สร้างพจนานุกรมอย่างรวดเร็วด้วยค่าบางอย่างโดยไม่ระบุประเภทข้อมูล

ให้ swift_dictionary2 = [ 1 : 'สวิฟท์1' , สอง : 'สวิฟท์2' , 3 : 'สวิฟท์3' , 4 : 'สวิฟ 4' , 5 : 'สวิฟท์5' ]

พิมพ์ ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary2)' )

เอาท์พุท:

Swift Dictionary เป็นคอลเล็กชันที่ไม่เรียงลำดับ ดังนั้นค่าอาจจะสั่งหรือไม่ก็ได้

ในที่นี้ เราไม่ได้ระบุประเภทคีย์-ค่าในพจนานุกรมที่สอง

สามารถสร้างพจนานุกรมจากอาร์เรย์ Swift สองชุดได้

ไวยากรณ์:

พจนานุกรม(uniqueKeysWithValues:zip(swift_array1,swift_array2))

ที่ไหน,

  1. swift_array1 เป็นอาร์เรย์แรกที่มีKeys
  2. swift_array2 เป็นอาร์เรย์ที่สองที่มีค่า

ตัวอย่างที่ 3

ที่นี่ เราจะสร้างอาร์เรย์ Swift สองชุดที่มีค่าห้าค่าและพจนานุกรม Swift จากค่าเหล่านี้

//สร้างอาร์เรย์ที่รวดเร็วด้วยคีย์บางตัว

ให้ swift_array1 = [ 1 , สอง , 3 , 4 , 5 ]

//สร้างอาร์เรย์ที่รวดเร็วด้วยค่าบางอย่าง

ให้ swift_array2 = [ 'สวิฟท์1' , 'สวิฟท์2' , 'สวิฟท์3' , 'สวิฟ 4' , 'สวิฟท์5' ]

// สร้าง swift_dictionary จากสองอาร์เรย์ที่รวดเร็วด้านบน

ให้ swift_dictionary = พจนานุกรม ( uniqueKeysWithValues : zip ( swift_array1 , swift_array2 ) )

พิมพ์ ( swift_dictionary )

เอาท์พุท:

คำอธิบาย

เราสร้างอาร์เรย์ Swift สองชุดเพื่อให้อาร์เรย์แรกมีประเภท Integer และอาร์เรย์ที่สองถือประเภท String

หลังจากนั้น เราได้สร้างพจนานุกรมจากสองอาร์เรย์

บทสรุป

ในบทช่วยสอน Swift นี้ เราได้พูดถึง Swift Dictionary และคุณสามารถสร้างพจนานุกรมได้สามวิธี วิธีแรกคือโดยการระบุประเภทคีย์-ค่าภายใน [] วิธีที่สองคือการใช้ พจนานุกรม<>, และวิธีที่สามคือการใช้อาร์เรย์ Swift สองชุด ข้อมูลทั้งสองชนิดของคู่คีย์-ค่าสามารถเหมือนกันหรือต่างกันได้ เราเห็นวิธีสร้างพจนานุกรมว่างเปล่า คู่มือนี้จะสอนวิธีสร้างพจนานุกรมด้วยวิธีต่างๆ โดยนำตัวอย่างก่อนหน้านี้ไปใช้ในเครื่องของคุณ